Reklamacje

1.        Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania serwisu smarkacz.pl, korzystania z serwisu smarkacz.pl jak również dostarczonych towarów.

2.        Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres ,

3.        Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres:

SEGRO Business Park Warsaw
smarkacz.pl
ul. Annopol 4a, Hala B, dok B6a
03-236 Warszawa

4.        Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a.        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b.        datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności publikację jeżeli jest przedmiotem reklamacji;

d.        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.        Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu handlowego. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego uprawniony jest do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 10 niniejszego Regulaminu.

6.        Usługodawca działający na platformie w domenie smarkacz.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

7.        W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny/zastępczy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.