Dane osobowe

1.        Usługodawca zapewnia, że dane osobowych Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług smarkacz.pl przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów przekazywania Informacji Handlowych Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.        Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach serwisu smarkacz.pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

3.        Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. W szczególności szyfrowanym połączeniem za pomocą klucza o długości 128 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli klient ujawni osobom trzecim login i hasło.

4.        Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza serwisowi smarkacz.pl, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem smarkacz.pl, i realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz płatności elektronicznych, w tym: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

5.        Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza smarkacz.pl: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

6.        W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Informacji Handlowych, w tym kodów rabatowych, dane osobowe Klienta: adres email, numer telefonu, które Klient powierza smarkacz.pl, będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o Usługodawcy, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.

7.        Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.

8.        Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem serwisu smarkacz.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie smarkacz.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia.

9.        Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.     Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, pod warunkiem, że na koncie nie znajdują się otwarte zamówienia.