Ceny i rabaty

1.        Ceny podane na platformie w domenie smarkacz.pl (cena katalogowa jak i cena smarkacz) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

2.        Ceny podane na platformie w domenie smarkacz.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych towarów.

3.        Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie smarkacz.pl, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

4.        Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

5.        Kod Rabatowy nalicza upust procentowy od ceny katalogowej, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

6.        Jeżeli w chwili składania zamówienia z wykorzystaniem kodu rabatowego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż kod rabatowy, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.

7.        Kodem Rabatowym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.

8.        Podana cena, dla każdego z towarów w chwili złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

9.        Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

10.     smarkacz.pl zastrzega sobie prawo do:

a.        zmiany cen towarów,

b.        wysokości kosztów dostawy,

c.        wprowadzania nowych towarów do oferty,

d.        przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

e.        modyfikacji akcji promocyjnych,

f.         wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności smarkacz.pl.

11.     Postanowienia punkt 10a, 10b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych zamówień. W przypadku skutecznie złożonych zamówień cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.